CURRICULUM VITAE
Last ned CV her.
Navn:              Vigdis Dagsdatter Øien
Født:               Trondheim, 1971
Verksted:        Atelier Ilsvika, Mellomila 90A, 7018 Trondheim.
                       Mobil: 9205 1901 Fax: 73 53 73 16

Privat:              Brukseier Olsensv. 24
7018 Trondheim
E-mail:             vigdisoien@hotmail.com


Utdanning:
1999-2000: University of Wolverhampton, MA Art and Design Network, Keramikk
1998-99: NTNU, Trondheim, Program for lærerutdanning, Praktisk-pedagogisk utdanning, PPU1 og PPU2,
               (Fagdidaktikk, pedagogikk, praksis)
1995-96: Manchester Metropolitan University, BA (HONS) 3D-Design, keramikk og glass
1993-95: Høgskolen i Akershus, Avd. for Formgivning og Produktdesign, (HIAK, AFP), Blaker,
                Høgskolekandidat i Produktdesign


Separatutstillinger:
2003 Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim
2002 "SPOR", Nils Aas Kunstverksted, Inderøy


Gruppe- og kollektivutstillinger:

2006: Kulturfusjon 6 – en festival av og med Atelier Ilsvika, Trondheim

2006: Juleutstilling i Skaun Rådhus
2006: Kulturfusjon 6 - en festival av og med Atelier Ilsvika

2006: ”TBT – Trondheim – Berlin - Trondheim”, Babel Kunstrom, Trondheim
            Ila kirke, under Iladagene i Trondheim
2005:   ”Plask!”, sommerutstilling, Galleri Trallala, Nordheimsund, Hardanger
2004: "Visning", Trondhjem Kunstforening, en utstilling av og med Atelier Ilsvika.
2001: «Mitt bord i Mittnorden», Midt-Nordiske kulturdager i Härnösand, Sverige
2001: «Øyeblikk», Regionsutstilling, NK Midt-Norge, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Tr.heim, Ålesunds Kunstforening,
            Møre og Romsdal Kunstnersenter og Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos.
2000: Stuart House Art and Heritage Centre, Cornwall, England
2000: «Be», School of Art and Design, Wolverhampton, England
2000: «In Process», 31 Queen Street, Wolverhampton, England

Utsmykninger:

2007: Blomsterbyen barnehage, Trondheim
Valentinlyst sykehjem, Trondheim
Saksvik Skole, Malvik

Stipend:
2005: Statens arbeidsstipend for yngre kunstnere, 2 år
2004: Statens Arbeidsstipend, yngre kunstnere, 1 år.
2003: Trondheim kommunes tilskudd til kulturaktivitet
2002: Utstillingsstipend fra Norsk kulturråd
2001: Utstyrstipend fra Norsk Kulturråd
Trondheim Kommunes Kulturstipend
Debutantstøtte fra Norsk Kulturråd
Utstillingsstipend fra Norsk Kulturråd


Innkjøp:
Norsk kulturråd, Inderøy kommune, Malvik kommune, Trondheim kommune, Entra Eiendom


Artikler:
Kunst for alle. nr. 4/2004, "Leire under neglene".
”Firing: Philosophies within Contemporary Ceramic Practice”, David Jones, 2007
Medlemskap:
Norske Kunsthåndverkere / NK Midtnorge


Annen relevant virksomhet:

2008: Formidler, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim
2007: Formidler, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim
Medarrangør av seminaret ”tegl i kunst og arkitektur”, NTNU, Trondheim
Formidler av kunstprosjektet ”GENERATOR” til Trondheimsskoler
2006: Gipskurs, Den Frie Kunstskolen på Rotvoll, Trondheim
Lærer på forkurs, Den Kreative Fagskole (MI), Trondheim
2005: Kunstnerisk formidler, Pilotgalleriet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum
2005: Norsk Kulturskoleråd, lærerkurs, Trondheim
2005: Verkstedsleder, ”Arkitektur 04”, NTNU, Trondheim
2004: Kunstnerisk formidler ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum
2004: Prosjekt "Enhver er en kunstner", Skaun ungdomsskole, arr. av Pilotgalleriet, Sør-Trøndelag.
2004: Leder av kunstworkshopen "Under-Saupstad. Visualisering av jeg. " Kulturløft Saupstad, Trondheim.
2003/2004: Formidler av Land Art-prosjekt ved Sund folkehøgskole.
2003/2004: Studentveileder og tolk for University of Wolverhampton, School of Art and Design, ”Jobb & Utdanning 2003/2004”,
                   Bergen og Oslo.
2003/2002: Omreisende formidler gjennom ”Den kulturelle skolesekken”, Pilotgalleriet i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
2002/2001: Klassestyrer, Gauldal vgs., Støren, 6mnd. vikariat i formgivningsfag, VK1 og VK2.
2001: Studentveileder og tolk for University of Wolverhampton, School of Art and Design, «Jobb & Utdanning 2001»,
          Bergen og Oslo.
2001: Instruktør i keramikk, Midt-nordisk Kunstfestival, Sund Folkehøgskole, Inderøy
2001: Lærervikar i formgivningsfag, Rosenborg Ungdomsskole, Trondheim
2000: Lærervikar, Rosenborg Ungdomsskole, Trondheim
1999: Instruktør i Keramikk, Midt-nordisk Kunstfestival, Sund Folkehøgskole, Inderøy
1998: Ringve v.g.s., Trondheim, Lærervikar i formgivningsfag