Kontaktinformasjon:

Vigdis Dagsdatter Øien
Brukseier Olsens vei 24
7018 Trondheim

E-post: vigdisoien1@gmail.com

Tlf: 00 47 920 51 901
Fax: 00 47 73 53 73 16