Utforming av "Still Standing Still" (mursteinskulptur) ved Ibstock Brick Factory, England, 2003.