Jeg arbeider med skulptur og utsmykking. Har gjort en del prosjekt i vegg og fasadeflater i tegl og flis, samt diverse installasjoner. Keramikk er hovedmaterialet mitt. Jeg benytter også en rekke andre materialer.

Jeg ønsker å skape lekende og sanselige arbeider. Farge- og formelementer blir vektlagt og ofte repetert for å skape dynamikk og flyt, nærmest som i musikk.  


AKTUELT: Se artikkel om min kunstneriske bruk av byggematerialer i siste nummer av Mur & Betong!
http://www.murbetong.no/archive/mb/2009-01/901-kunst.pdf